Tellimistingimused

Digitaalsete reklaampindade tellimisinfo

Reklaami ühe esitluse maksimaalne pikkus on 10 sekundit.

Garanteeritud esituskordade arv on näidatud pakkumisel ja sõltub valitud paketist.

Tellimata lisanduvate täiendavate esitluskordade eest lisatasu ei rakendata.

Pikema, kui 10-sekundilise reklaami esitamise eest on Megameedia Grupp OÜ-l õigus rakendada lisatasu 10% iga lisasekundi eest.

Megameedia Grupp OÜ broneerib reklaampinna ainult esitatud hinnapakkumise kliendipoolse kirjaliku kinnitamise alusel. Megameedia Grupp OÜ +3725053500 Rg-kood: 10431936

Kõik hinnapakkumises esitatud summad on toodud ilma käibemaksuta.

Megameedia Grupp OÜ peab kinnitama reklaammaterjali sobivuse, jätab endale õiguse nõuda reklaammaterjali muutmist sobivaks ja õiguse loobuda ebasobiva materjali esitamisest oma kanalis.

Kinnitatud pakkumise tühistamisel või edasi lükkamisel on Megameedia Grupil õigus küsida kliendilt 20% pakkumise maksumusest. Juhul, kui tühistamise ja kampaania eetriaja alguse vahele on jäänud: 7 (seitse) tööpäeva või vähem, kohustub klient tasuma 50% pakkumise maksumusest; 3 (kolm) tööpäeva või vähem, kohustub klient tasuma 100% pakkumise maksumusest

Staatiliste välimeediapindade tingimused

Reklaamikampaania algab esmaspäevast
ja lõpeb pühapäeval

Reklaamikampaania tavakestvus
on 28 päeva

Reklaamplakatite paigaldus/vahetus
hiljemalt 48 tunni jooksul.

Reklaamikampaania minimaalne kestvus
on 7 päeva

Reklaamikandjate monitooring
toimub 1x nädalas

Reklaamtahvlitele paigaldatavad plakatid valmistatakse spetsiaalsele ilmastikukindlale vinüülmaterjalile mille garantii on 3 aastat ning võimaldab mitmekordset kasutamist ning rotatsiooni erinevate reklaamtahvlite vahel.

Kinnitatud pakkumise tühistamisel või edasi lükkamisel on Megameedia Grupil õigus küsida kliendilt 20% pakkumise maksumusest. Juhul, kui tühistamise ja kampaania eetriaja alguse vahele on jäänud: 1 kuu või vähem, kohustub klient tasuma 50% pakkumise maksumusest; 2 nädalat või vähem, kohustub klient tasuma 100% pakkumise maksumusest. Klient kohustub katma reklaamplakatite valmistamise kulud 100%-liselt, juhul kui on esitanud kavandid nende valmistamiseks.

Kliendi soovil katkestada pikaaegne leping eksponeerimise ajal ennetähtaegselt, kohustub Klient tasuma leppetrahvi 3 kuu rendisumma ulatuses.